За публичната част на системата "Търговски регистър" при БТПП

Версия 1.6.0001.00000 от дата 01.11.2019